Om oss

Vilka vi är

Om oss


Vilka vi är

UAB FOURSIX är en medelstor företagsgrupp som erbjuder fullskaligt integrerade bygglösningar i Västeuropa, Norden och Baltikum. Till alla våra kunder levererar vi den högsta kvaliteten till det bästa pris. Vi påbörjar våra arbeten och avslutar dem i tid och enligt plan, det är på det här sättet vi uppfattar ett ömsesidigt förtroende. Vi följer aktuella landets lagar och byggregler till punkt och pricka. Just nu expanderar företaget, vi etablerade nyligen dotterbolag i Nederländerna, Sverige och Litauen.


Hur vi började

Vårt verksamhet börjades i Sverige 1993. Vi arbetade som underentreprenörer till större företag. En välfungerande grupp av professionell personal genomförde olika deluppdrag. Stora industribolag, företag och fabriker var våra slutkunder. Vi upparbetade vår god renommé genom kvalitativt och i tid genomförda projekt. Referenser som våra nöjda kunder lämnade om oss öppnade upp vägar till nya uppdrag. Den ökade arbetsomfattningen tvingade oss att bilda nya grupper av anställda. Vi har vuxit som företag och blivit starka under dem 10 intensiva verksamhetsåren. Vi kände att vi kan göra betydligt mer med våra välutvecklade personalresurser. På det viset har flera nordiska länder kommit upp på vår verksamhetskarta och genomfördes dem första projekt i Västeuropa.


Våra framtidsplaner

År 20?? fattade FOURSIX aktieägare ett beslut angående ett nytt verksamhetsområde: byggande av hus för privatpersoner och renovering i hela Europa. Ambitioner att utveckla företagsverksamhet inom byggsektor hus för privatpersoner lät som en utmaning för oss, då vi var ett företag som utförde underentreprenad i omfattande byggprojekt. Vi gillar utmaningar och med förväntan ser fram emot dem. Samtidigt ville vi fortsätta vidare med våra anställdas profesionella kvalifikationer när vi påbörjade så fint med certifiering och ledningssystem för kvalitet. För detta ändamål lämpar sig bäst nya länder och nya lagar som reglerar verksamheten. Idag har vi huvudsakliga kvalitetscertifikat för arbete i dem nya länderna. Men det är inte slut med det, vi kommer att söka fler kvalitetssäkrande tecken och former även i framtiden. Vi vill etablera vårt namn som ett profesionellt och yrkeskunnigt företag, känt i hela kontinenten. Vi strävar efter att ha nöjda privatkunder som ställer höga krav på byggherre. Vi vet vad vi gör och vi gör det professionellt. Huvudsyftet med vår verksamhet är en nöjd kund till 100% och hans bygguppdrag genomförda i minsta detalj.


Läs mer


Fakta talar för oss

 • 10 
  Certifierade specialister
 • 0 
  Tidsspillan på grund av olycksfall på arbetsplatsen
 • 0 
  Service under garantitid
 • 100  %
  Nöjda kunder